One Plus 3 規格資料及評測

One Plus 3 規格資料及評測

14 out of 5
外觀設計
16 out of 5
介面及功能
20 out of 5
效能及跑分
16 out of 5
續航力
16 out of 5
攝影效能

One Plus 3 Read More ...

Sony Xperia X PERFORMANCE 規格及評測

Sony Xperia X PERFORMANCE 規格及評測

16 out of 5
外觀設計
16 out of 5
介面及功能
20 out of 5
效能及跑分
12 out of 5
續航力
14 out of 5
攝影效能

Sony Xperia X Performance Read More ...

Asus Zenfone Max 外觀及續航力全面評測

Asus Zenfone Max 外觀及續航力全面評測

14 out of 5
外觀設計與造工
10 out of 5
效能及跑分
16 out of 5
續航力
10 out of 5
攝影效能

Asus Zenfone Max Read More ...

手機優化

Samsung在2014曾經推出過一款旗艦級手機Galaxy Note 4,不過當時在港推出的Galaxy Note 4 有兩個版本,其中3

手機軟件

香港人壓力大就人會都知,失眠、工作壓力、情緒緊張、負能量等,如果唔去處理都會衍生健康問題。部份受壓力大的人都需要找心理醫生幫助,不過近日出現

手機遊戲

無論 Pokemon Go 幾時上架都好, 條款私隱細則都應該簡單閱讀一下, 大致上了解 Pokemon Go 對玩家既私穩及資訊安全既影響

手機配件

最型,最美智能手錶!再一次評測 Fossil Q Founder,不過有全新黑鋼色系,配上頂尖造工,手錶已成為我的心頭好!